Privacy-verklaring

Frederique van Rumpt, onafhankelijk Stampin’Up! demonstratrice, gevestigd aan Gasthuisbouwing 11, 6991 TR Rheden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Frederique van Rumpt, Gasthuisbouwing 11 , 6991 TR Rheden, +31618351243

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

1. Voor- en achternaam
2. Adresgegevens
3. Telefoonnummer
4. E-mailadres
5. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
6. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@frederiquevanrumpt.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden:
• De te verwerken persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van blogupdates, nieuwsbrief, catalogus
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Ik neem geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ik zelf) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden:
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens 1 – 5: De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van je bestelling, 7 jaar bewaard om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
• Internetbrowser en apparaat type: maximaal 14 maanden via instellingen Google analytics

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ik deel jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, heb ik bewerker-overeenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het betreft Hostnet, de mailingsprogramma’s Laposta en Mailchimp en de statistiekprogramma’s in WordPress (deze website) en Google Analytics.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden:
De website www.frederiquevanrumpt.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan de website hiermee geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@frederiquevanrumpt.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens zijn opgeslagen op een met een wachtwoord beveiligde laptop; tevens draait er op de laptop een Anti-virus-programma. Papieren bestelformulieren worden bewaard in een afgesloten ruimte. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@frederiquevanrumpt.nl .

Dit is een veilige website: dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Nieuwsbrief:
Als je je aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Frederique van Rumpt / Kaarten en Kadootjes ontvang je een bevestigingslink om je aanmelding definitief te maken (double opt-in). Ik gebruik hiervoor het mailprogramma Laposta. Bovendien heb je bij iedere ontvangen nieuwsbrief de mogelijkheid om je af te melden. Je ontvangt dan geen nieuwsbrief meer en je gegevens worden binnen 2 weken uit de mailinglijst verwijderd. De mailadressen van abonnees gebruik ik voor geen ander doel dan het versturen van nieuwsbrieven.

Blog volgen:
De website van Frederique van Rumpt / Kaarten en Kadootjes wordt gehost door Hostnet. U kunt de blogs van Frederique van Rumpt / Kaarten en Kadootjes op verschillende manieren volgen. Eén van de manieren is het ontvangen van bijdragen via email. Hiervoor maak ik gebruik van het mailprogramma Mailchimp. Deze mails bevatten een link waarmee je je ook kunt uitschrijven. Deze mailadressen worden binnen de gehoste omgeving van Frederique van Rumpt geregistreerd. De mailadressen van abonnees/volgers gebruik ik voor geen ander doel dan het automatisch versturen van updates.

Reacties op blog:
Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien ik via e-mail in contact moet/wil komen met degene die reageert. Ik modereer reacties met het oog op het voorkomen van naar mijn oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam.
Ik streef er naar reacties binnen maximaal 24 uur te publiceren. Vakantieperiodes vormen hier een uitzondering op. Ik behoud mij het recht voor om de reactiemogelijkheid tijdelijk of permanent uit te zetten.